Antiikki-Löytö Valli & Selin

Adress

Huikkaanaukio 1, 33560 Tammerfors

Öppethållningstider

10.00 - 17.00 (10.00 - 14.00)

Telefon

(03) 253 3963

Gsm

040 734 4314

Hemsida

http://www.antiikkiloyto.fi/

Epost

info@antiikkiloyto.fi

FO-nummer

2371763-7

Ägare

Mika Selin & Juha Valli

.

Copyright © 2010 Suomen Antikvariaattiyhdistys Ry
Member of International League of Antiquarian Booksellers